Plan sytuacyjny

Podział ostateczny

Rzut parteru

Rzut piętra

Przekrój pionowy

Rzut połaci

Rzut elewacji

Rzut